Hälsa, Livsstil

Arbetsförmåge utredning

Arbetsförmågeutredning

Igår var jag på sista besöket på teamutredningen. Hoppas innerligt att detta var den sista, jag har gjort 4 utredningar, den första 2006. Ett halvår innan min ryggoperation,  då jobbade jag som trädgårdsarbetare, efter flera års letande efter rätt läkare och rätt behandling hittade jag min tidigare skoliosläkare från Sahlgrenska sjukhuset.

I den utredningen som Försäkringskassan skickade mig på bedömdes jag ha en arbetsförmåga på 50 % i ett välanpassat arbete, undvika lyft och dynamisk belastning av bröst och ländryggen. På resterande 50% bedömdes arbetsförmågan varaktigt nedsatt oavsett arbete. Om operationen lyckades bedömdes jag få en arbetsförmåga på 75 % i ett välanpassat arbete, om operationen inte ledde till någon förbättring bedömdes jag ha arbetsförmåga på 50%.

Jag fick mer besvär efter den operationen…. men kampen fortsatte avslag, utförsäkrad, uppsagd pga arbetsbrist….

2016 var det dags för ny utredning, för var ungefär samma bedömning arbetsförmåga max 75 %,  utförsäkrad på nytt 2017 efter 2 års sjukskrivning, avslag på sjukersättning trots en omfattande arbetsförmågeutredning av Arbetsförmedlingen som bedömde ingen arbetsförmåga trots alla hjälpinsatser som går att få.  Och däremellan en mängd av arbetsträning på olika platser, mm mm.

Nu var det dags igen men nu var det vården som beställde utredningen, Söka sjukersättning på 75 % när läkaren kommer tillbaka från sin mammaledighet efter årsskiftet.

Jag fick träffa psykolog arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Hos psykologen fick jag göra massa tester, ord och siffror jag skulle komma ihåg bl.a. Hos arbetsterapeuten skulle jag plocka ihop ett paket med kontors material, gå efter en lista, det hade jag svårt med koncentrationen och komma ihåg vad jag skulle ta ner.  Sjukgymnasten var det också en del tester, gå upp och ner på en bräda, pall, gå fram och tillbaka i korridoren. Och hos läkaren var det mest att berätta mitt livs historia-igen.

Så här har jag hållit på sedan 2002 då besvären började pga min grava skolios. Inte konstigt man fått utmattning, migrän, magsår, Celiaki upptäcktes för 3 år sedan.

Söka sjukersättning på 75 % när läkaren kommer tillbaka från sin mammaledighet efter årsskiftet.

Här följer lite info om Göteborg ni som inte bor i närheten

Närhälsans bedömningsteam ligger i Gamlestaden, Götegorg på Gamla SKF området på bilden nedan är tagen från spårvagns hållplats mot Gamlestadens torg.  Med tåget är det ca 5 minuter från Göteborgs station, Tåget förbi ale går åt andra hållet men för att komma till Ytterby, där jag bor och vidare till Uddevalla måste man åka in till Centralstationen.

Och från Göteborgs centralstation ser man på andra bilden bort mot Göta Älv bron som håller på att byggas ny, Den stora byggnaden kallas för “Läppstiftet” och är kontorsbyggnad.

Centralstationen Göteborg bort mot Göta älv bron och Läppstiftet
Utanför Närhälsans Bedömningsteam Gamlestaden, Göteborg